Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 207-233)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Partenes prosesshandlinger danner på flere måter begrensninger for domstolenes kompetanse i sivile saker. Blant annet kan retten i saker hvor partene har fri rådighet over tvistegjenstanden, ikke bygge avgjørelsen på påstandsgrunnlag som ikke er påberopt (tvisteloven § 11-2 første ledd). Det er imidlertid etter denne regelen ikke nødvendig at retten legger til grunn et faktum som fullt ut er i samsvar med det en part har bygd sin påstand på; det er tilstrekkelig at det faktum retten bygger på, i hovedsak er i samsvar med påstandsgrunnlaget til en av partene. I artikkelen blir det gjort rede for hvordan denne regelen har utviklet seg, og det nærmere innholdet av den.

Vitenskapelig publikasjon
(side 234-264)
av Tarjei Ellingsen Røsvoll
Sammendrag

Artikkelen gir en innføring i de sentrale spørsmålene som de ulovfestede delegeringsreglene reiser. Det argumenteres for at reglene må forstås i lys av sin historiske og forvaltningspolitiske kontekst. Deretter analyseres reglenes systematiske plassering, og hvordan utgangspunktene og unntakene er begrunnet. Avslutningsvis argumenteres det for at mulighetene for å styre det organet man delegerer til, er sentralt i vurderingen av om unntaket kan anvendes for å delegere på ulovfestet grunnlag.

Jussens venner

Hefte 4 / 2020 - volum 55 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Alexander Sæthern, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: alexsathern@gmail.com

Vijar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tlf.: +47 954 28 781 E-post: viljar_jn@icloud.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

Hilde K. Ellingsen, advokat i Advokatfirmaet Lund & Co

Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis ved UiS og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon