Artikkelen tar opp sentrale temaer i bevisretten, slik som hvilke typer bevismidler tvisteloven opererer med og hvordan de er regulert, hvordan partene kan skaffe seg tilgang til bevis og hvilken rett og plikt partene har til å føre bevis, hvorvidt retten har et ansvar for at bevisføringen sikrer at saken blir godt opplyst, kravet til kontradiksjon rundt bevisføringen og argumentasjon om bevisvurderinger, og hvordan partene skal tilby bevis og føre bevis. Målet er å gi en oversikt over sentrale problemstillinger, forholdet mellom dem og tvistelovens regulering av problemstillingene.

Nøkkelord: Bevismidler, bevisføring, forsvarlig saksopplysning, kontradiksjon