Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 129-162)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

Artikkelen tar opp sentrale temaer i bevisretten, slik som hvilke typer bevismidler tvisteloven opererer med og hvordan de er regulert, hvordan partene kan skaffe seg tilgang til bevis og hvilken rett og plikt partene har til å føre bevis, hvorvidt retten har et ansvar for at bevisføringen sikrer at saken blir godt opplyst, kravet til kontradiksjon rundt bevisføringen og argumentasjon om bevisvurderinger, og hvordan partene skal tilby bevis og føre bevis. Målet er å gi en oversikt over sentrale problemstillinger, forholdet mellom dem og tvistelovens regulering av problemstillingene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 163-205)
av M. Rødvei Aagaard
Sammendrag

De arverettslige ugyldighetsgrunnenes vilkårsside har blitt viet mye oppmerksomhet. Virkningene av ugyldigheten har derimot tradisjonelt blitt nokså stemoderlig behandlet. Ved hjelp av den formuerettslige ugyldighetslæren i kombinasjon med de arverettslige rettskildefaktorene og de særlige hensyn om gjør seg gjeldende på arverettens område, søker forfatteren å gi en innføring i noen av de mest sentrale virkningsspørsmålene når det gjelder arverettslig ugyldighet. Fremstillingen tar utgangspunkt i arveloven av 2019, som trer i kraft 1. januar 2021, men knytter også an til den tidligere arveloven av 1972 og skifteloven av 1930.

Jussens venner

Hefte 3 / 2020 - volum 55 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Anders Rønningen, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: andersroen@gmail.com

Vijar J. Nerheim, masterstudent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Tlf.: +47 954 28 781 E-post: viljar_jn@icloud.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0022-6971

ISSN Online: 1504-3126

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon