I denne artikkelen redegjør vi for en egen gruppe offentlige tillatelser som vi benevner konsesjoner. Vi viser hvordan konsesjoner og konsesjonssystemer opptrer innenfor ulike sektorer, men også har grunnleggende fellestrekk. Artikkelen ser både på bruken av konsesjoner og konsesjonssystemer som nærings- og ressursregulatorisk verktøy og på hva en konsesjon er i rettslig forstand, herunder hvordan konsesjoner kan aktualisere ulike rettslige perspektiver og rettsområder. Problemstillinger som oppstår i konsesjonsforhold aktualiserer ikke bare sentral forvaltningsrett, men også blant annet statsrett og menneskerettigheter, og tradisjonelle privatrettslige fag som kontraktsrett og erstatningsrett og alminnelig formuerett. Artikkelen belyser dermed hvordan ulike tradisjonelle rettsområder som inngår i jusstudiet og der fremstår som nokså atskilte domener, i det virkelige liv i stor grad må anvendes i et samvirke.

Nøkkelord: Konsesjoner, konsesjonsrett, tillatelser, næringsregulering, ressursforvaltning, rettighetsvern