Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 223-244)
av Jørgen Reinholdtsen
Sammendrag

Artikkelen sammenligner diskrimineringsvernet i EU/EØS-retten og vurderer dette opp mot norsk rett. I EU-retten suppleres traktatbestemmelser og sekundærlovgivning av et domstolsskapt prinsipp om likebehandling. Dette fordrer en undersøkelse av om et tilsvarende prinsipp gjelder i EØS-retten, og hvilken betydning dette i så fall vil ha for håndhevelsen av diskrimineringsvernet i norsk rett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 245-276)
av Jørgen Aandal Vangsnes
Sammendrag

Artikkelen tar opp betydningen av saksøkers materielle pretensjoner (anførsler) når retten skal ta stilling til prosessuelle spørsmål. Temaet har vært mest aktuelt etter tvisteloven § 1-3. I artikkelen gjennomgås praksis etter denne bestemmelsen, og det stilles spørsmål ved om de tradisjonelle utgangspunktene kan opprettholdes hva gjelder vilkåret om «rettskrav» i tvisteloven § 1-3 (1). Utover tvisteloven § 1-3 diskuterer artikkelen også hvorvidt det gjelder en generell sivilprosessuell regel for betydningen av saksøkers pretensjoner om materielle spørsmål.

Jussens venner

Hefte 4 / 2019 - volum 54 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Stud.jur. Anders Rønningen, Oslo

Tlf.: +47 947 80 575 E-post: andersroen@gmail.com

Stud.jur. Sverre-Mangor Innjord, Oslo

Tlf.: +47 482 35 932 E-post: sverrinn@gmail.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0333-2810

ISSN Online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon