Artikkelen presenterer byggesteinene i bevisvurderingens rettslige rammer. Den redegjør for det rettslige bevistemaet og beviskravet, for sondringen mellom den rettslige og den argumentative bevisbyrden samt bevisføringsbyrden, og hvordan sistnevnte påvirkes av evidens samt faktiske og legale presumsjoner. Mytene om blant annet bevisbyrderegler samt delt og omvendt bevisbyrde oppklares underveis.

Stikkord: Bevis, bevisbyrde, beviskrav, bevistema, evidens, faktum, presumsjon, prosess