Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikler
(side 1-38)
av Amund Bjøranger Tørum
Sammendrag

Høyesteretts rettsavklaring og rettsutvikling siden 1990-tallet har i betydelig grad bidratt til å avklare hvordan man skal tolke kommersielle kontrakter, herunder hva som skal til for å fravike en objektiv tolkning av kontrakten. Formålet med denne artikkelen er å vise at Høyesteretts praksis gir grunnlag for å oppstille et «analyseverktøy» som gir anvisning på et klart «objektivt» utgangspunkt, nøkkelspørsmål og nokså presise vurderingstemaer. Dette bidrar til større forutsigbarhet og transparens i tolkingsprosessen. Artikkelen bygger på forfatterens bok Interpretation of Commercial Contracts.

(side 39-72)
av Markus Jerkø
Sammendrag

Artikkelen presenterer byggesteinene i bevisvurderingens rettslige rammer. Den redegjør for det rettslige bevistemaet og beviskravet, for sondringen mellom den rettslige og den argumentative bevisbyrden samt bevisføringsbyrden, og hvordan sistnevnte påvirkes av evidens samt faktiske og legale presumsjoner. Mytene om blant annet bevisbyrderegler samt delt og omvendt bevisbyrde oppklares underveis.

Jussens venner

Hefte 1 / 2019 - volum 54 - Grunnlagt 1952

Norwegian Uiversity Law Review

www.idunn.no/jv

 

Ansvarlige redaktører

Stud.jur. Mads Fredrik Baardseth, Oslo

Tlf.: +47 991 21 512 E-post: mads.baardseth@gmail.com

Stud.jur. Sverre-Mangor Innjord, Oslo

Tlf.: +47 482 35 932 E-post: sverrinn@gmail.com

 

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved Universitetet i Bergen og advokat i Wikborg Rein ­Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Jussi Erik Pedersen, førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet

 

Redaksjonens adresse

Jussens venner

Institutt for offentlig rett ved UiO

Postboks 6706 St. Olavs plass

0130 OSLO

 

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

 

Kundeservice

Henvendelser om abonnementmv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_strafferett#rights.

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0333-2810

ISSN Online: 1504-310X

DOI: 10.18261/issn.1504-310X

 

© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon