Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 163-190)
av Amund Bjøranger Tørum
Sammendrag

Artikkelen analyserer – med utgangspunkt i offshorekontrakter – betydningen av kontraktens system og bakgrunnsretten ved tolking av kommersielle kontrakter, i tillegg til å drøfte hvilken bakgrunnsrett som gjelder for sammensatte kontrakter («mixed contracts»).

(side 191-204)
av Anine Kierulf
Sammendrag

Hvilke konstitusjonelle rammer og utfordringer påvirker det parlamentariske samspillet mellom Stortinget og regjeringen? Artikkelen gir en generell oversikt over slike rammer, og ser på de særlige utfordringer som har oppstått og kan oppstå for regjeringen Solberg II knyttet til blant annet mistillitsforslag, domstolskontroll og statlig eierskap. Avslutningsvis kommenteres kort de utfordringer konstitusjonalisme og parlamentarismen selv står overfor fremover.

3-2018, årgang 53

www.idunn.no/jv

Jussens Venner kommer med 6 nummer i året.

Ansvarlige redaktører

Stur.jur. Mads Fredrik Baardseth

Oslo

Tlf.: +47 991 21 512

E-post: mads.baardseth@gmail.comKamilla Gade

Bergen

Tlf.: +47 45 39 45 06

E-post: kamgade@hotmail.com

Redaksjonsråd

Aina Mee Ertzeid, statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter

Filip Truyen, professor II ved UiB og advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Anders Narvestad, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Redaksjonens adresse

Oslo:Jussens VennerInstitutt for offentlig rett ved UiOPostboks 6706 St. Olavs plass0130 OsloBergen: Jussens VennerDet juridiske fakultet ved UiBPostboks 78005020 Bergen

Manuskripter

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/jv. Manuskripter sendes til redaktørene på epost.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/jv.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/jv#rights.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon