I kontraktsrettslig argumentasjon henvises det ofte til begreper som alminnelige kontraktsrettslige eller obligasjonsrettslige prinsipper, alminnelige kontraktsregler, fundamentale kontraktsgrunnsetninger, eller lignende. Denne artikkelen diskuterer de alminnelige prinsippenes rolle i kontraktsretten, hva disse alminnelige prinsippene er eller bør anses å være, og hvilken vekt man bør legge på dem. Videre diskuteres forholdet mellom alminnelige prinsipper og spesielle kontraktstyper. Et hovedsynspunkt i artikkelen er at alminnelige prinsipper er og bør være en sentral del av kontraktsrettslig argumentasjon og metode.