Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 343-377)
av Erlend Baldersheim
Sammendrag

Ved Universitetet i Bergen har det både i forsking og undervisning utvikla seg særeigne synspunkt og seiemåtar i rettskjeldelæra. Nokre av dei mest særeigne finst i Knut Martin Tandes ambisiøse artikkel «Individuelle valg og vurderinger i rettsanvendelsesprosessen». Forfattaren tematiserer og drøftar den nemnde artikkelen. Det vert fremja ein gjennomgripande kritikk, og gjort gjeldande at Tandes artikkel ikkje tilfører rettskjeldelæra noko særleg av verdi. Nokre konstruktive synspunkt vert også tilbydd. Mellom anna vert dommarens avgjerdsplikt og rettssyn framheva som ein viktig faktor for den som vil forstå meir av rettskjeldelæra.

(side 378-405)
av Ivar Alvik
Sammendrag

I kontraktsrettslig argumentasjon henvises det ofte til begreper som alminnelige kontraktsrettslige eller obligasjonsrettslige prinsipper, alminnelige kontraktsregler, fundamentale kontraktsgrunnsetninger, eller lignende. Denne artikkelen diskuterer de alminnelige prinsippenes rolle i kontraktsretten, hva disse alminnelige prinsippene er eller bør anses å være, og hvilken vekt man bør legge på dem. Videre diskuteres forholdet mellom alminnelige prinsipper og spesielle kontraktstyper. Et hovedsynspunkt i artikkelen er at alminnelige prinsipper er og bør være en sentral del av kontraktsrettslig argumentasjon og metode.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon