Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Overkonstitusjonalisert og underanalysert
En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen
Vitenskapelig publikasjon
(side 273-314)
av Tarjei Bekkedal
Sammendrag

Plenumsavgjørelsen i Havnearbeiderdommen gjaldt konflikten mellom etableringsfriheten jf. EØS-avtalen artikkel 31 og registrerte havnearbeideres fortrinnsrett til å utføre havnearbeid (godshåndtering) jf. ILO-konvensjon nr. 137. Flertallet i Høyesterett valgte å løfte avveiningen opp på et konstitusjonelt plan – derfor er avgjørelsen prinsipielt viktig. Dommen angår forholdet mellom Grunnloven, menneskerettighetene, EØS-avtalen, andre internasjonale konvensjoner og EUs Charter om fundamentale rettigheter, den understreker respekten for EFTA-domstolen og den bekrefter homogenitetsmålsettingens styrke og gjennomslagskraft. Flertallets abstraksjonsnivå fremstår som en overkonstitusjonalisering av tvisten. Samtidig er det konkrete standpunktet i saken – subsumsjonen – i beste fall underanalysert. Utfallet kan langt på vei fremstå som foreldet etter at EU på tredje forsøk fikk på plass sekundærlovgivning på området – forordningen om havnetjenester vedtatt 15. februar 2017.

(side 315-341)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Når et pant skades eller går tapt, utløses ofte en forsikringssum: Gir dette panthaveren faktiske eller rettslige fordeler? I mange tilfeller har panthaveren betinget seg at debitor holder pantet forsikret; hvilke konsekvenser innebærer det? Etter redegjørelse for panthavers forsikringsplikt drøftes stillingen der forsikringstilfellet inntrer, både når det foreligger forsikringsplikt og når pantet av andre grunner er forsikret. Her går det en viktig sondring mellom tilfeller der forsikringsutbetalingen ikke er koblet til reparasjon/gjenoppbygging, og der reparasjon/gjenoppbygging er aktuelt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon