Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 203-221)
av Borgar Høgetveit Berg
Sammendrag

Artikkelen drøfter proformaomgrepet i beslagsretten. Proformaverknaden er ikkje avgrensa til dei tilfella der partane har vore fullt medvitne om at den avtala dei formelt har inngått, avvik frå det dei eigentleg er samde om. Proformaverknaden kan også nyttast etter ei breiare avveging av dei momenta som tilseier ei underkjenning av disposisjonen i beslagsrettsleg samanheng.

(side 222-259)
av Amrei Müller
Sammendrag

Artikkelen gir en kort innføring i tolkning av folkerettslige traktater. Den analyserer systematisk de relevante reglene i Wien-konvensjonen om traktatretten av 23. mai 1969, særlig artiklene 31–33. Teksten gir mange eksempler på hvordan internasjonale domstoler har brukt reglene i Wien-konvensjonen til å tolke og anvende regler fra ulike folkerettsområder, slik at leserne kan forstå den store praktiske betydningen traktattolkning har i det moderne folkerettssystemet.

(side 260-272)
av Christoffer Kjelsberg
Sammendrag

Hvorfor har vi regler om foreldelse av straffansvar? Når inntrer foreldelse og hva er virkningene av det? Hvilken betydning har folkeretten for norske regler om foreldelse? Artikkelen gir en oversikt over reglene om foreldelse av straffansvar. Den retter seg særlig mot studenter som leser strafferett.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon