Artikkelen gir en innføring i reglene om forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeloven § 3-4, herunder en introduksjon til selskapets balanse, og retter seg mot studenter som leser selskapsrett.