Artikkelen gir en oversikt over sentrale sivilprosessuelle regler sett i relasjon til et typisk saksforløp. Det legges vekt på å løfte frem sammenhenger i stoffet som det er en fordel å få oversikt over tidlig i studiet av sivilprosessen. Artikkelen behandler reglene som gjelder før sak reises og det gis en oversikt over vilkårene for å få en sak realitetsbehandlet (prosessforutsetningene). Det redegjøres for de grunnleggende saksbehandlingsreglene i forliksrådet og for sakens behandling i tingretten, derunder reglene om prosessuell preklusjon og prosessledelse. Hovedregler om anke, gjenåpning og sakskostnader behandles også.