Artikkelen framhevar verdien av den praktiske oppgåva som prøvingsform i jusstudiet og peiker på kor viktig det er at sjangerkrava til denne oppgåveforma blir etterlevde.