Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 241-267)
av Kirsten Lange
Sammendrag

Artikkelen redegjør for vilkårene for ansvarsfritak etter kjøpsloven § 40 første ledd, jf. § 27. Kontrollansvaret innebærer at en regel utformet med tanke på typiske forsinkelsessituasjoner også kommer til anvendelse der misligholdet består i en mangel. Fritaksvilkårene kan imidlertid ikke uten videre gis lik anvendelse ved forsinkelse og mangler, og tolkningen reiser særlige spørsmål i mangelstilfellene. En gjennomgang av typetilfeller viser at det tradisjonelle skillet mellom speciekjøp og genuskjøp har stor betydning for omfanget av ansvaret, selv om grensedragningen ikke er videreført i kjøpsloven av 1988.

(side 268-285)
av Sondre Torp Helmersen
Sammendrag

I denne artikkelen drøftes folkerettslige spørsmål som kan være vanskelige å besvare, basert på forfatterens erfaringer som kurslærer i folkerett. Syv spørsmål behandles: statsansvarets «objektive» karakter, mottiltak mot tredjestater, jus cogens kontra erga omnes, vilkårene for statsdannelse, begrensninger i Sikkerhetsrådets kompetanse, skillet mellom intervensjon, bruk av væpnet makt, og væpnet angrep, og retten til uskyldig gjennomfart til havn.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon