Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 185-226)
av Hilde Hauge
Sammendrag

I artikkelens første del behandles mer generelle spørsmål knyttet til i hvilken utstrekning avtaleloven § 36 kan gi bidrag til forbrukervernet, særlig i forbindelse med avtalens tilblivelse. Det pekes på at bidrag til forbrukervernet forutsetter at domstolene til en viss grad anlegger en statusorientert tilnærming, det vil si at man ved vurderingen av hvilke krav som kan stilles til blant annet opplysningsgivning tar utgangspunkt i den ene avtalepartens status som forbruker.

I artikkelens andre del analyseres Røeggen-dommen mer inngående, og det påpekes at forbrukerstatusen etter avgjørelsen har fått en mer fremtredende plass ved urimelighetsvurderingen etter avtl. § 36. Det drøftes også i hvilken utstrekning man i avgjørelsen oppstiller strengere krav til den næringsdrivendes opplysningsgivning enn tidligere. I den sammenheng påpekes det at avgjørelsen i noe større grad kunne ha tydeliggjort en vurdering av forbrukerens ansvar for eget beslutningsgrunnlag.

(side 227-240)
av Ola Ø. Nisja & Kaare Andreas Shetelig
Sammendrag

For å kunne reise et søksmål for norske domstoler krever tvisteloven § 1-3 at søksmålet gjelder et rettskrav, at både saksøker og saksøkte har tilstrekkelig tilknytning til rettskravet, og at det er behov for å løse tvisten nå. Denne prosessforutsetningen omtales som rettslig interesse. Studenter skaffer seg ofte raskt oversikt over lovens vilkår. Imidlertid har det vist seg krevende å forstå hvordan domstolene foretar vurderingen i henhold til denne bestemmelsen. Siktemålet med artikkelen er å gi en oversikt over lovens vilkår, slik de er forstått i praksis fra Høyesterett, samt hvordan vilkårene anvendes i praksis.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon