Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 119-149)
av Jo Ørjasæter
Sammendrag

Artikkelen gjelder avgrensningen av foreldelsesloven mot såkalte «tinglige» rettigheter med hovedvekt på ugyldighet og vindikasjon. Med utgangspunkt i Rt. 2012 s. 506 undersøkes forholdet mellom foreldelsesloven § 1 og sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter, vindikasjon, hvorfor vindikasjonsretten ikke foreldes og dessuten koblingen mellom ugyldighet og vindikasjon. Artikkelen inneholder videre en analyse av vilkårene for vindikasjon av penger. Mens disse vilkårene er oppfattet som særlige vilkår for separatistrett til penger i konkurs, viser artikkelen at vilkårene kan ses som alminnelige forutsetninger for å ha eiendomsrett til penger med bærekraft ut over konkurs.

Vitenskapelig publikasjon
(side 150-186)
av Tarjei Bekkedal
Sammendrag

Ved samlivsbrudd kan det oppstå mange ulike tvister om oppgjøret, for eksempel om eierforhold, lemping av avtaler, vederlag, skjevdeling og liknende. Å løse slike tvister krever både tolking og skjønnsutøvelse fra domstolenes side. Da er valget av bakgrunnsrett avgjørende for utfallet. Det grunnleggende spørsmålet er om man skal betrakte parforholdet som en avtale, og anlegge en formuerettslig tilnærming, eller om familierett i stedet bør anses som en egen disiplin, slik at tvister om oppgjøret blir løst i lys av «livsfelleskapets natur».

Tidligere var ekteskapet en viktig komponent i det offentlige velferdssystemet. Utviklingen av velferdsstaten, økt likestilling mellom kjønnene og større privat rikdom har bidratt til at det i dag er mer for en privatrettslig relasjon å regne. Med utgangspunkt i Rt. 1999 s. 177 og Rt. 2011 s. 1168 viser artikkelen at Høyesterett beveger seg i formuerettslig retning. Den hevder at vi best kan forstå ekteskapsloven som en regulering av et kontraktsforhold, og belyser de praktiske konsekvensene av dette.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon