Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 259-281)
av Hans Fredrik Marthinussen
Sammendrag

Artikkelen drøfter hvorvidt den plassen som er tilgjengelig innenfor rammen av en panterett, og som pantsetter kan benytte til å sikre ny kreditt, kan beslaglegges av pantsetters kreditorer. Det undersøkes hvorvidt slik ledig plass kan anses som et formuesgode i henhold til hovedregelen om kreditorenes beslagsrett i dekningsloven § 2-2, og om opptrinnsretten er til hinder for et eventuelt beslag. Det konkluderes med at selv om det frem til i dag ikke har vært foretatt slike beslag, er det rettskildemessig grunnlag for at kreditorene kan nyttiggjøre seg ledig plass i panteretter, uten hensyn til om det eksisterer rettigheter på lavere prioriteter.

(side 382-443)
av Jon Petter Rui
Sammendrag

Et svært omfattende og hyppig skiftende rettskildebilde innenfor straffeprosessen byr på betydelige utfordringer, først og fremst for den som skal lære seg faget, men også for den som arbeider med straffeprosess til daglig. For å gjøre innlæring av og forståelse for gjeldende rett mulig, må blikket heves. Et overordnet perspektiv er også ofte en forutsetning for å kunne gjøre selvstendige rettspolitiske vurderinger av gjeldende rett. Siktemålet med denne artikkelen er å bidra til et slikt overordnet perspektiv på straffeprosessen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon