Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 187-221)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

Artikkelen behandler temaet prosessuell preklusjon i sivilprosessen. Både preklusjon av en parts endring i eget prosessopplegg og preklusjon av en sent fremsatt protest mot den annen parts endring i eget prosessopplegg tas opp. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot preklusjon i tingretten og lagmannsretten. Innledningsvis gis det en oversikt over de hensyn som begrunner reglene om prosessuell preklusjon. Deretter behandles de tre hovedtemaene i artikkelen: Hvilke hjemler en har for preklusjon, hvilke endringer kan være gjenstand for preklusjon og når kan preklusjon besluttes i medhold av de mest sentrale preklusjonshjemlene i tvisteloven?

(side 222-233)
av Gunnar Eriksen
Sammendrag

Krenkelser av eiendomsretten til fast eiendom kan skje på mange forskjellige måter. Med eiendomskrenkelse menes i denne artikkelen at noen bruker eller påfører annen manns eiendom skade eller ulempe uten avtale, samtykke eller annet gyldig rettsgrunnlag. Eksempler på krenkelser kan være forurensning og forsøpling, at noen høster ulovlig på andres eiendom, eller at noen setter opp en bygning eller en annen struktur helt eller delvis inne på annen manns grunn. Det er dette siste som er emnet for denne artikkelen. Fremstillingen behandler reglene i nabolovens § 11, avgrenset mot tredjemannsproblemstillingene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon