Lørdag 14. september 2013 arrangerte Rettspolitisk forening sitt årlige høstseminar i Fritt ords lokaler i Oslo. I den forbindelse ble jeg bedt om å komme med noen rettssosiologiske refleksjoner rundt Morten Kinanders artikkel «Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett – en kritikk» (Jussens Venner 03/2013). Kinander var selv til stede og innledet med en gjennomgang av argumentene i artikkelen. Resultatet ble et interessant og konstruktivt ordskifte på tvers av faglige grenser. Det følgende er en lett omarbeidet versjon av mine kommentarer.