Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 371-399)
av Halvard H. Fredriksen
Sammendrag

Artikkelen drøfter hvilken betydning EUs pakt om grunnleggende rettigheter må antas å ha for tolkningen og anvendelsen av EØS-avtalen. I EU fikk pakten status som rettslig bindende primærrett gjennom Lisboatraktaten, men den er ikke innlemmet i EØS-avtalen eller på annet vis formelt anerkjent av EØS-avtalens parter. Som følge av homogenitetsmålsettingen, EØS-statenes felles forpliktelser i henhold til EMK og EFTA-domstolens oppfatning av at EØS-avtalen må tolkes i lys av grunnleggende rettigheter, er det likevel grunn til å tro at pakten indirekte vil påvirke tolkningen av EØS-avtalen. I artikkelen drøftes rekkevidden av paktens betydning for EØS-retten i ulike typetilfeller.Artikkelen er basert på min prøveforelesning for graden ph.d. ved Det juridiske fakultet i Bergen 31. mai 2013. Takk til Christian Franklin og Gjermund Mathisen for nyttige kommentarer til manuskriptet.1

(side 400-410)
av Tone Solbakk
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon