Artikkelen gir en innføring i reglene om rett og legitimasjon i aksjeselskapsretten, og retter seg mot studenter som leser selskapsrett.