Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-32)
av Thomas Frøberg
Sammendrag

I norsk strafferettslig litteratur inndeles gjerne straffrihetsgrunnene i rettmessighetsgrunner og unnskyldningsgrunner. Forfatteren argumenterer for at uttrykkene «rettmessig» og «unnskyldelig» brukes i to betydninger, idet ordene inngår i både juridiske og moralske vurderinger. Flere av rettsvirkningene som klassifikasjonen påstås å ha, stemmer ikke med gjeldende rett. Skillet mellom rettmessighet og unnskyldelighet viderefører langt på vei de samme forestillingene som man i sin tid forsøkte å komme til livs gjennom å forkaste den nordiske rettsstridslæren.

Vitenskapelig publikasjon
(side 33-68)
av Magne Strandberg
(side 69-81)
av Magnus Stray Vyrje
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon