Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 183-250)
av Amund Bjøranger Tørum
Sammendrag

Artikkelen redegjør – basert på forfatterens doktoravhandling – for et analyseverktøy som kan brukes til å analysere om det er grunnlag for å fremme direktekrav i kontraktskjeder på grunnlag av ulovfestede bakgrunnsregler. Formålet med analyseverktøyet er å sikre større forutsigbarhet og etterprøvbarhet i rettsanvendelsen. Analyseverktøyet «testes ut» på utvalgte typetilfeller; primært direkte misligholdskrav, men også direkte vederlagskrav. Redegjørelsen for det rettskildemessige grunn-laget for analyseverktøyet – synteser av lovregler, teori og praksis – er samtidig illustrerende for rettsdannelsen og rettsutviklingen i den sentrale formueretten og det som kan kalles for «obligasjonsrettens metode»

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon