Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 65-86)
av Anne Robberstad
Sammendrag

Artikkelen reflekterer over ulike forståelser av bevisbyrdeproblemet, særlig Torstein Eckhoffs i boken Tvilsrisikoen fra 1943. Forfatteren konstaterer at Eckhoffs syn om at tvilsrisikoen som hovedregel bør halveres, neppe er gjeldende rett i dag. Synet innebærer at dommeren som regel kan klare seg uten bevisbyrderegler, ved å bygge på det som er mest sannsynlig. Forfatterens syn er derimot at det alltid må tas stilling til bevisbyrden. Bevisbyrdereglen for det aktuelle rettsspørsmålet kan følge av lovtekstens beskrivelse av bevistemaet, selv om dette ikke alltid er avgjørende. Til slutt analyseres bevisbyrdebegrepet i diskrimineringslovgivningen.

(side 87-130)
av Hans Fredrik Marthinussen
Sammendrag

Panteloven inneholder ingen generell regulering av spørsmålet om hvordan man oppnår rettsvern ved overdragelse eller frempantsettelse av panteretter. Ofte ser man likevel at det hevdes i juridisk teori at rettsvernet for rettsstiftelser i panteretter følger av rettsvernet for rettsstiftelsen i det kravet som sikres. Artikkelen inneholder en grundig gjennomgang av ulike bestemmelser i lovgivningen som kan belyse spørsmålet om rettsvern for slike rettsstiftelser i panteretter, bl.a. reguleringen i gjeldsbrevloven, ulike enkelbestemmelser om frempantsettelser i panteloven, og bestemmelser som regulerer rettsvern for rettsstiftelser i de enkelte typer formuesgoder. Denne analysen viser at rettsoppfatningen om at rettsvernsregelen for rettsstiftelsen i panteretten kan utledes av den som gjelder for det sikrede pantekravet, er uholdbar. Det kan riktignok utledes visse generelle regler, men spørsmålet om rettsvern for rettsstiftelser i panteretter er ofte komplisert, og varierer alt ettersom hvilket formuesgode som er pantsatt, og hvordan selve panteretten er utformet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon