Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-36)
av Knut Martin Tande
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er hvordan rettsanvenderens individuelle valg og vurderinger gjør seg gjeldende i rettsanven-delses-prosessen, og hvordan en kan sikre seg at disse individuelle valgene og vurderingene har best mulig kvalitet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 37-64)
av Steinar Fredriksen
Sammendrag

I denne artikkelen gjøres det først rede for tre hovedbetydninger begrepet ‹rettsprinsipp› kan ha i juridisk diskurs: Det kan brukes som en samlebetegnelse, det kan ha en tilsløringsfunksjon, og det kan brukes som betegnelse på bestanddeler i retten som ikke tilføres den på annet vis. Dette siste betegnes som substansielle rettsprinsipper. Deretter tar artikkelen opp to egenskaper ved substansielle rettsprinsipper, nemlig deres høye generalitetsnivå og deres retningslinjekarakter. Det gjøres videre rede for at substansielle rettsprinsipper har både en normfunksjon og en rettskildefunksjon, og forholdet mellom substansielle rettsprinsipper og rettskildefaktoren reelle hensyn diskuteres. Til sist sies det noe om hvordan et rettsprinsipp kan bli anerkjent som en relevant bestanddel i retten.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon