Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 295-322)
av Giuditta Cordero-Moss
Sammendrag

Stadig oftere blir kjøp og salg av fast eiendom foretatt over landegrenser. Det enkleste eksempelet er en nordmann som kjøper feriehus i Spania. Her vil de fleste forvente at forholdet reguleres av spansk rett. Er salget formidlet av en norsk megler eller er selgeren bosatt i Norge, kan kjøpskontrakten være skrevet på norsk og ha en klausul som sier at kontrakten skal reguleres av norsk rett. Skal huset bygges og kontrakten inngås med en norsk entreprenør, vil den norske tilknytningen bli enda større. Kan norsk rett regulere forholdet mellom partene? Hva med rettighetene i fast eiendom, skal de likevel være underlagt spansk rett? Hvor går grensen mellom disse to sidene av rettforholdet? Hvilke domstoler har jurisdiksjon i tilfellet det oppstår en tvist? Svaret følger av den internasjonale privatretten. Denne artikkelen gir en kort inn-føring i lovvalg og jurisdiksjon for kontrakter vedrørende salg av fast eiendom. Avslutningsvis gjøres det noen bemerkninger om et område der det er mulig å trekke paralleller, lovvalg for kontrakter med tingsrettslige virkninger.

Vitenskapelig publikasjon
(side 323-367)
av Johan Greger Aulstad
Sammendrag

Artikkelen redegjør for innholdet i forvaltningsloven § 42, som er den generelle regelen om utsatt iverksettelse av vedtak som følge av klage eller søksmål. Spørsmålet om en klage eller et søksmål medfører at iverksettelsene av det angjeldende forvaltningsvedtaket utsettes, vil kunne ha avgjørende betydning for klageren/saksøkeren. Likevel er klageren/saksøkeren gitt få rettigheter, både i forhold til den saksbehandlingen et forvaltningsorgan må følge når det tar stilling til spørsmålet om utsatt iverksettelse, og innholdet i den beslutning organet treffer. Avslutningsvis behandler artikkelen derfor spørsmålet om det bør gjøres endringer i forvaltningslovens regler om utsatt iverksettelse.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon