Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 219-254)
av Ørnulf Øyen
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er varetektsfengsling ved fare for bevisforspillelse. Fremstillingen vil først og fremst behandle vilkårene for bruk av dette fengslingsgrunnlaget og for bruk av restriksjoner i forbindelse med en fengsling. Enkelte saksbehandlingsspørsmål som er særlig aktuelle i tilknytning til fengslingsgrunnlaget fare for bevisforspillelse, vil bli behandlet avslutningsvis.

(side 255-293)
av Hilde Hauge
Sammendrag

Tema for artikkelen er «som den er»-forbehold og lignende forbehold i kjøpsretten. For det første behandles enkelte avtalerettslige problemstillinger i tilknytning til slike forbehold. For det andre behandles kjøpslovgivningens begrensninger i rekkevidden av slike forbehold. Hovedvekten legges i den forbindelse på en drøftelse av hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Artikkelen redegjør blant annet for nyere rettspraksis om «som den er»-forbehold ved salg av fast eiendom. Herunder drøftes særlig hvilken betydning prosentmessige betraktninger har ved vurderingen etter avhl. § 3-9 andre punktum. Det drøftes også om den aktuelle rettspraksis har noen overføringsverdi til løsørekjøp.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon