Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 147-203)
av Erik Monsen
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår og analyserer reklamasjonsregler i sentral kontraktslovgivning. Med denne gjennomgangen som bakteppe drøftes i hvilken utstrekning det kan antas å gjelde ulovfestete reklamasjons-regler. Også rettsvirkningen av for sen reklamasjon blir analysert. I forlengelsen av dette ses nærmere på hva som skal til for at debitor (den misligholdende part) skal kunne tape retten til å påberope for sen reklamasjon. Forfatteren avviser en selvstendig lære om realitetsdrøftelser, og tar til orde for at spørsmålet om tap av reklamasjonsinnsigelse må avgjøres på grunnlag av ulovfestete passivitetsprinsipper.

Vitenskapelig publikasjon
(side 204-217)
av Gunnar Eriksen
Sammendrag

I denne artikkelen behandler forfatteren reglene om mothevd og frihevd. Disse reglene skiller seg fra de «vanlige» hevdsreglene ved at dette er særskilte bortfallsregler for begrensede rettigheter. Foruten hovedreglene om mot- og frihevd i hevdsloven 1966 §§ 10 og 11, berøres også særreglene i hevdsl. §§ 10a om bortfall av utinglyst og tinglyst underpant.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon