Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 85-97)
av Giuditta Cordero Moss
Sammendrag

En kjøpskontrakt har ofte tilknytning til mer enn ett rettssystem, for eksempel hvor kjøper og selger har sine respektive forretningssted i to forskjellige land. Hvilken av disse lands rett skal legges til grunn hvis en tvist oppstår? Svaret følger av lovvalgsreglene, som er en del av den internasjonale privatretten. Denne artikkelen gir en kort innføring i lovvalg for kjøpskontrakter. Avslutningsvis gjøres det noen bemerkninger om en annen mulig tilnærming til regulering av internasjonale forhold, nemlig harmonisering av den materielle retten i flere land.

(side 98-146)
av Alf Petter Høgberg & Njål Høstmælingen
Sammendrag

Artikkelens siktemål er å belyse argumenter knyttet til spørsmålet om retten til privatliv bør grunnlovsfestes. Innledningsvis belyses innholdet av retten til privatliv etter EMK art. 8. Deretter belyses innholdet av begrepene ‘personvern’ og ‘privatliv’ i norsk rett, samt den eksisterende beskyttelse av de underliggende verdier. Det foretas deretter en analyse av de rettskildemessige konsekvenser en eventuell grunnlovsfesting vil ha. Vesentlige deler av denne analyse har ikke bare gyldighet for spørsmålet om grunnlovsfesting av retten til privatliv, men om spørsmål om grunnlovsfesting av menneskerettigheter generelt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon