Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 211-237)
av Hans Fredrik Marthinussen & Maria Vea Lund
Sammendrag

Artikkelen omhandlar det avgrensa høvet til å avhende sameigepartar og servituttar som ligg til fast eigedom.

Vitenskapelig publikasjon
(side 238-253)
av Gjermund Mathisen
Sammendrag

Artikkelen går inn på EØS-rettens betydning for strafferetten, særlig hvilken betydning EØS-regler kan ha for hva som er straffbart eller kan belegges med straff. I den sammenheng berøres blant annet proporsjonalitet, betydningen av grensene for EØS-avtalens anvendelsesområde, foreleggelse av tolkningsspørsmål for EFTA-domstolen, lovforarbeiders betydning, regler om EØS-høring og betydningen av disse samt domstolenes prøving av hvorvidt nasjonal straffelovgivning er forenlig med EØS-retten. 1

Vitenskapelig publikasjon
(side 254-263)
av Ola Ø. Nisja & Christian Reusch
Sammendrag

En ikke ubetydelig del av domstolenes virksomhet består i prøving av de mange ulike vedtakene forvaltningen treffer, for eksempel i skattesaker, utlendingssaker, ved etablering av tvungent psykisk helsevern og avgjørelser i plan- og bygningssaker. Dette innebærer alt fra utstrakt kommersielle rettsforhold til kjernen av tvangsvedtak fattet mot individets vilje. Hvordan slik prøving av forvaltningens vedtak skal skje er utviklet og presiseres gjennom rettspraksis. Det har vært hevdet at utviklingen går i retning av stadig mer vidtgående prøving. Nyere rettspraksis bekrefter imidlertid at hovedtrekkene ligger relativt fast.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon