Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 155-180)
av Kjell V. Andorsen
Sammendrag

Tittelen sikter til at jeg for tolv år siden underviste i alminnelig strafferett i Oslo og i Tromsø. På oppfordring fra studentene den gang skrev jeg noe om forsettsformen dolus eventualis i Jussens Venner (JV) 1996 s. 116-135. Vi har (nesten) fått en ny straffelov av 20. mai 2005 nr. 28 (alminnelig del), og mer rettspraksis er kommet til. Høyesterett har, om ikke direkte strammet til, så iallfall etter min mening understreket hva denne forsettsvarianten nærmere krever. Denne fremstillingen er både en slags ajourføring og utdypning av artikkelen fra 1996.

(side 181-209)
av Hege Brækhus
Sammendrag

Artikkelen viser utviklingen fra en politikk som tok sikte på å marginalisere de som fikk barn utenfor ekteskap, til dagens mer humanistiske syn. Den beskriver også nærmere hvem gruppen enslige foreldre er. I artikkelens hoveddel gjennomgås reglene i folketrygdloven kapittel 15 med særlig vekt på overgangsstønaden. Også reglene om ytelser til etterlatte foreldre etter kapittel 17 omhandles. Til slutt gis det noen rettspolitiske vurderinger.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon