Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Frå læring til rettsbruk
– metoderefleksjonar i høve skriving av juridiske mastergradsoppgåver
(side 2-24)
av Jørn Øyrehagen Sunde
Sammendrag

I 1948 gav finske Tove Jansson ut «Trollkarlens hatt». Her får snorken, bror av snorkfrøken og ven av mumitrollet, lov til å ønskja seg noko av trollmannen, som endeleg har fått edelsteinen sin tilbake frå Tufsla og Vifsla:

- Hva har du tenkt deg da? spurte trollmannen.

- En regnemaskin! sa snorken.

- En maskin som kan regne ut om noe er rettferdig eller urettferdig, godt eller dårlig.

- Det er for vanskelig, sa trollmannen og ristet på hodet.

Tove Jansson, Trollmannens hatt, Oslo 2002: 124.

Like lite som i 1948 er det i dag mogeleg å tenkja seg ein maskin som kan rekna ut kva som er rettvist og urettvist, godt eller dårleg. Når juristar skal ta stilling til rettstvistar så er deira einaste verkelege hjelpemiddel den juridiske metoden. Men den er eit verktøy og ikkje noko magisk maskin. I løpet av jusstudiet skal juristar læra seg å nytta dette verktøyet, og den juridiske masteroppgåva på slutten av studiet er sjølve sveinestykket der den tileigna lærdomen skal omsetjast i praksis. Føremålet med denne artikkelen er å peika på nokre elementære metodiske refleksjonar ein bør gjera seg før ein tek til med å skriva masteroppgåva.

Vitenskapelig publikasjon
(side 25-59)
av Hans Erik Haukaas
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er separatistrett til penger i konkurs. Spørsmålet om separatistrett oppstår typisk dersom A betror et pengebeløp til B, og B deretter går konkurs. I en slik situasjon må det vurderes om A kan kreve pengebeløpet utbetalt i sin helhet fra Bs konkursbo, som separatistberettiget til pengebeløpet, eller om A må nøye seg med et dividendekrav. Som det vil bli nærmere redegjort for i artikkelen er det tradisjonelt oppstilt to vilkår for at A skal ha separatistrett til pengene som er i Bs besittelse; B må ha hatt en plikt til å holde pengene atskilt fra egne midler, og en slik atskillelse må faktisk være opprettholdt frem til konkurs åpnes. Artikkelens hovedtyngde vil ligge på behandlingen av atskillelseskravet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon