Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 357-383)
av Magnus Matningsdal
Sammendrag

I en del tilfeller foretas det handlinger som ikke omfattes av gjerningsbeskrivelsen i det overtrådte straffebudet, men hvor handlingen kan ha hatt en slik innflytelse på overtredelsen at det oppstår spørsmål om den aktuelle personen kan straffes for medvirkning til overtredelsen. Temaet for denne artikkelen er de nærmere vilkår for og utstrekningen av medvirkningsstraff etter norsk rett.

(side 386-418)
av Erlend Baldersheim
Sammendrag

Startpunktet for artikkelen er to avgrensa, men viktige lovparagrafar i odelsretten og åsetesretten. Forfattaren peikar på fleire problematiske sider ved Høgsterett si tolking av desse paragrafane. Deretter tek artikkelen utgangspunkt i tanken om gjeldande rett som ein «regulativ idé», og brukar denne tanken til å formulera eit allment krav for rettsbruken om ei audmjuk grunnhaldning. Forfattaren presiserer så dette i ulike retningar, og han vurderer Høgsterett sine tolkingar av dei to lovparagrafane i lys av kravet om ei audmjuk grunnhaldning. 1

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon