Artikkelen gir en innføring i naturrettens historie og ideér. Forfatteren presenterer noen av de mange filosofer og jurister som har arbeidet med naturretten fra antikken frem til 1814, og viser gjennom sitater og utdrag at de klassiske tekstene stadig er lesbare. Formålet med artikkelen er å gi et innblikk i naturrettens slitestyrke og inspirasjonskraft.