I artikkelen blir det først redegjort for formålet med ytringsfriheten, deretter for Grl. § 100 fjerde ledd som forbyr forhåndssensur og andre statlige forholdsregler egnet til å hindre ytringer før formidling. Artikkelen er rettsdogmatisk. Forbud mot sensur som måtte følge av EMK art. 10 eller SP art. 19, er ikke drøftet.