Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 275-311)
av Marit Halvorsen
Sammendrag

Artikkelen gir en innføring i naturrettens historie og ideér. Forfatteren presenterer noen av de mange filosofer og jurister som har arbeidet med naturretten fra antikken frem til 1814, og viser gjennom sitater og utdrag at de klassiske tekstene stadig er lesbare. Formålet med artikkelen er å gi et innblikk i naturrettens slitestyrke og inspirasjonskraft.

Vitenskapelig publikasjon
(side 312-343)
av Ola Tellesbø
Sammendrag

I artikkelen blir det først redegjort for formålet med ytringsfriheten, deretter for Grl. § 100 fjerde ledd som forbyr forhåndssensur og andre statlige forholdsregler egnet til å hindre ytringer før formidling. Artikkelen er rettsdogmatisk. Forbud mot sensur som måtte følge av EMK art. 10 eller SP art. 19, er ikke drøftet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 344-356)
av Gunnar Eriksen
Sammendrag

I artikkelen behandler forfatteren den nyeste rettsutviklingen vedrørende retten grunneiere og utbyggere har til å ta i bruk grunnen under egen og andres eiendom. Det er særlig spørsmålene som reiser seg når matrikkelloven av 2005 har trådt fullstendig i kraft som er emnet for behandlingen. Det gjøres også rede for gjeldende og tidligere gjeldende rett på området. Forfatteren behandler også rettsstillingen for en del andre undergrunnsressurser.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon