Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 215-261)
av Thomas Eeg
Sammendrag

I artikkelen drøftes fem spørsmål om skjevdeling der det kan være uklart hvordan reglene skal forstås, herunder hvilken betydning Høyesteretts avgjørelse av 30. mai 2008 bør anses å ha. Betydningen av andre høyesterettsavgjørelser for disse spørsmålene drøftes også. Spørsmålene knytter seg til nedbetaling av gjeld med skjevdelingsmidler, sammenblanding av skjevdelings- og likedelingsmidler, avkastning av skjevdelingsmidler, verdistigning på skjevdelingsmidler og betydningen av den skjevdelingsberettigede ektefellens gjeldsansvar, særlig i tilfeller der belånte eiendeler stiger i verdi. Avslutningsvis tas det til orde for revisjon av reglene.

(side 262-273)
av Johan Greger Aulstad
Sammendrag

Artikkelen redegjør for Høyesterettsdom av 18. april 2008 (HR-2008-695-A), som bl.a. tar opp forholdet mellom myndighetsmisbrukslæren og kravet om forholdsmessighet. Dommens premisser sammenholdes med de standpunkter som tidligere er inntatt i juridisk litteratur.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon