Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-90)
av Dag Bugge Nordén & Arnfinn Bårdsen
Sammendrag

Med tvisteloven settes i verk en av de største, alminnelige prosessreformer i Norge på nær 100 år. Det er lagt ned et omfattende arbeid med loven i tiårsperioden fra oppnevningen av Tvistemålsutvalget og frem til ikrafttredelsen. Det er knyttet store forventninger til reformen – ikke minst fra brukerne og fra de politiske myndigheter. Forventningene gjelder særlig tempoet i saksavviklingen, reduserte kostnader for partene og styrket kvalitet i tvisteløsningstilbudet ved domstolene.

Høsten 2007 ble det i Domstoladministrasjonens regi gjennomført et bredt anlagt opplæringsopplegg. Som en viktig del av dette ble alle medarbeidere i de alminnelige domstoler og i jordskifterettene tilbudt et kurs over to dager – til sammen deltok ca. 1 700 personer på de 18 samlingene som ble holdt rundt omkring i hele Norge. Som grunnlag for de foredragene som ble holdt på samlingene ble det utarbeidet en felles faglig base for innlederne, i form av forelesningsmanuskripter. Denne artikkelen er en noe omarbeidet versjon av fire slike foredragsmanus. Disse dekker hovedtrekk i sivilprosessreformen (2), reglene om saksforberedelse i allmennprosessen (3), om gjennomføring av hovedforhandling (4) og om småkravsprosessen (5).

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon