Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 337-370)
av Aina Mee Ertzeid
Sammendrag

Artikkelen er en rettsdogmatisk fremstilling av straffeloven § 192 om voldtekt slik bestemmelsen lyder etter lovrevisjonen i 2000. Den er ment å kunne fungere som supplement til den oppførte pensumlitteraturen om voldtekt på 4. avdeling ved Universitetet i Oslo.1

(side 372-402)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Sammendrag

Artikkelen setter søkelyset på det lave antall norske forespørsler til EFTA-domstolen angående tolkningen av EØS-retten. Etter en presentasjon av foreleggelsesstatistikken og omtale av en del aktuelle tilfeller hvor norske domstoler har latt være å innhente uttalelser fra EFTA-domstolen, drøftes mulige årsaker til situasjonen. Videre pekes det på hvilke EØS-rettslige konsekvenser unnlatte forespørsler kan tenkes å få. Avslutningsvis omtales mulige tiltak for å avhjelpe problemet. 1

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon