Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 197-234)
av Marius Emberland
Sammendrag

Artikkelen gir en innføring i forbudet mot diskriminering, som er nedfelt i de menneskerettighetskonvensjoner som er intern norsk rett gjennom egne lovvedtak. Spørsmål som behandles er: Hva regnes som diskriminering etter disse rettsreglene? Hvem har krav på diskrimineringsvern? Hvilke personer og organer er etter konvensjonene forpliktet til å respektere og sikre forbudet? Hvordan gjennomføres forpliktelsene? Artikkelen avslutter med noen tanker om hvorvidt diskrimineringsvernet bør styrkes ytterligere i norsk rett.

(side 235-247)
av Carsten Smith
Sammendrag

Foredrag ved Torkel Opsahls minneseminar 23. mars 2006 arrangert av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

(side 248-266)
av Inge Lorange Backer
Sammendrag
1

Forholdet mellom lovgivere og domstoler har tatt en ny vending ved inngangen til det 21. århundre. Det skyldes først og fremst at vidtrekkende internasjonale konvensjoner - menneskerettskonvensjoner og EØS-avtalen - er inkorporert i norsk lovgivning med forrang fremfor andre lovbestemmelser. Artikkelen drøfter hvilke utslag dette har gitt seg i rettspraksis og hvilke konsekvenser det har for lovgivernes frihet til å velge løsninger som de etter en samlet politisk vurdering mener er å foretrekke. I et demokratisk perspektiv kan domstolene etter forfatterens mening ha grunn til å vise større tilbakeholdenhet med å innta standpunkter som avskjærer Stortinget fra å velge løsninger.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon