Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Finganger II-dommen – rettstilstanden og konsekvenser
Statens erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-retten
(side 125-141)
av Tom Sørum
Sammendrag

Artikkelen behandler rettstilstanden og konsekvenser av Høyesteretts dom i Finanger II. I dommen ble staten holdt erstatningsansvarlig for uriktig gjennomføring av et direktiv i EØS-avtalen overfor en privat part. Dommen viser for det første at EØS-avtalen inneholder et sær-egnet erstatningsansvar og at dette er gjennomført i norsk rett ved gjennomføringen av EØS-avtalen i norsk rett. For det andre er innholdet i erstatningsansvaret det samme som det tilsvarende EF-rettslige erstatningsansvaret. For det tredje viser dommen at erstatningsansvaret er ment og vil være en viktig beskyttelse av privatpersoners rettig-heter etter EØS-avtalen. Det er imidlertid viktig å merke seg at selve erstatningsansvaret er gjennomført ved en ordinær lovbestemmelse og derfor kan oppheves av lovgiver på det internrettslige plan. Et spørsmål som oppstår i kjølvannet av dommen er derfor når erstatningsansvaret kan sies å være opphevet i norsk rett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 142-170)
av Tarjei Bekkedal
Sammendrag

På visse sektorer er adgangen til markedet regulert. Artikkelen skisserer først hvilke fellesskapsrettslige skranker nasjonale myndigheter må forholde seg til der de begrenser adgangen til markedet. Deretter drøfter artikkelen hvilke prosessuelle krav nasjonale myndigheter må etterleve ved utvelgelse av aktør. Artikkelen belyser både forskjellene og sammenhengene mellom henholdsvis aktørbegrensninger og aktør-utvelgelse. Artikkelen anlegger et generelt perspektiv. Monopolet for spilleautomater blir brukt for å belyse sentrale poenger.

(side 171-192)
av Bjørnar Alterskjær & Niels Fenger
Sammendrag

Artikkelen ser på hvilken påvirkning EØS-retten har hatt på norsk forvaltningsrett i forhold til så vel saklighetskrav som tolkning, saksbehandlingsregler og domstolskontroll. I tillegg til å se på den påvirkningen som EØS-rettslige krav har medført, behandler artikkelen også i hvilken grad norsk forvaltningsrett har blitt påvirket ut over det som har vært rettslig nødvendig (smitteeffekt).

Nytt fra Høyesterett
(side 193-195)
av Redaksjonen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon