Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-29)
av Hans Fredrik Marthinussen
Sammendrag

Artikkelen omhandler adgangen til å gjøre ekstinktive erverv til tross for at ekstinksjonshjemmel i lov ikke kan påvises. Tradisjonelt har drøftelser av ulovfestet ekstinksjon vært knyttet til godtroerverv av fast eiendom, men her behandles spørsmålet om ulovfestet ekstinksjon i forhold til en rekke formuesgoder, og i forhold til både godtroerverv og kreditorekstinksjon.

(side 30-35)
av Nina Frisak
Sammendrag

Nina Frisak presenterer her Norges sentrale regjeringskontor, Statsministerens kontor - selve samordningsleddet i regjeringsarbeidet. Siden 1958 har kontoret holdt til på toppen av høyblokken i Regjeringskvartalet i Oslo. Her møtes regjeringen tre ganger i uken, til regjeringskonferanse på mandag og torsdag og etter statsråd på Slottet på fredag.

Statsministerens kontor har ansvar for sekretariatsoppgaver som i Norge har vært utført uten avbrudd siden våren 1814. Kontoret som egen enhet vokste fram fra høsten 1939, til det ble formelt opprettet vinteren 1956.

(side 36-56)
av Karl Harald Søvig
Sammendrag
1

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) har gjennom menneskerettsloven forrang fremfor øvrige formelle lover, men har i Norge hittil spilt en ubetydelig rolle i praksis. Artikkelen diskuterer blant annet bakgrunnen for denne rettstilstanden og analyserer nærmere om ØSK-rettigheter vil få økt betydning i fremtiden. Begrepet minstestandard er nært knyttet til Fusa-dommen (Rt. 1990 s. 874), mens universalitetsbegrepet er av nyere dato. Artikkelen drøfter hvilken karakter normene om minstestandard og universalitet har og hvordan de vil bli påvirket av ØSK.

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon