Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 281-304)
av Ivar Alvik
Det franske selskapet Brambi Fruits kjøpte i 1988 et stort parti pærer fra et australsk selskap for skiping til Europa. Etter oppdrag fra selger ble pærene transportert i frysecontainere fra Melbourne ...
(side 305-314)
av Bjørn O. Berg
Grunnloven gir få regler av stor interesse når det gjelder behandlingen av saker om administrative økonomiske sanksjoner. I hovedsak reguleres dette på lovsnivået – i forvaltningsloven og i noen utstrekning i ...
(side 315-340)
av Stig H. Solheim
Artikkelens tema er utmåling av menerstatning etter skadeserstatningsloven § 3-2.2 Etter gjeldende regler er fastsettelsen av menerstatning etter skl. § 3-2 delvis standardisert, men den bygger også på en konkret vurdering av den skadelidtes ...
(side 341-353)
av Ivar Strandenes
I takt med den teknologiske utvikling har handelen etter hvert blitt mer og mer internasjonal. Dette har ført til en fremvekst av stadig flere internasjonale handelsregler. Opp igjennom historien har ...
Nytt fra Høyesterett
(side 354-358)
Fra perioden 2. september til 30. november 2005 - Redaksjonens formål med denne spalten er å informere om nye avgjørelser fra Høyesterett som antas å være pensumrelevante. Redaksjonen vil understreke at referatene i denne ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon