Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 273-278)
av Kai Krüger
Hvordan skal regler om opplysningsplikt i kjøpsforhold samordnes med regler ompre-kontraktuelt aktsomhetskrav, slik som når selgeren selv, hans megler, konsulent eller takstmann ikke gjør slike forundersøkelser av salgsobjektet som ...
(side 279-304)
av Eivind Kolflaath
Begrepet om sannsynlighet fortellingers har stått sentralt i norsk og svensk bevisteori. Dengrunnleggende forestillingen har vært at bevisene i en rettssak impliserer et fak-tum med en viss sannsynlighet, som ...
(side 305-328)
av Filip Truyen
Aksje- og allmennaksjeloven har to generalklausuler. Disse har følgende ordlyd: § 5-21. Misbruk av generalforsamlingens myndighet; Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse aksjeeiereeller andre en ...
(side 329-342)
av Synne Sæther Mæhle
Gjelder det andre regler for rettslig argumentasjon i rettsdogmatikken enn for domstolene? Kjernen i problemet er om det er forskjeller mellom den juridiske metoden for rettsanvendelsen på to ulike rettslige ...
(side 343-364)
av Helge Morten Svarva og Jørn Terje Kristensen
Det kan knyttes en rekke kommentarer til universitetsstipendiat Johan GregerAulstads artikkel «Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak» i JussensVenner 2004 s.74-130.Temaet er omfattende. Generelle konklusjoner i form avalminnelige ...
Nytt fra Høyesterett
(side 365-376)
Redaksjonens formål med denne spalten er å informere om nye avgjørelser fra Høyesterettsom antas å være pensumrelevante. Redaksjonen vil understreke at referatene i denne spaltenikke må brukes til erstatning for ...
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon