Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 312-339)
av Borgar Høgetveit Berg & Henning Harborg
Sammendrag

Emnet for denne artikkelen er rettspraksis dei seinare åra som opnar for ulovfesta ekstinksjon av fast eigedom som er kjøpt frå nokon som aldri har vore rett eigar av eigedommen. Artikkelen er såleis avgrensa til eigedomsrett til fast eigedom i «heimelsmannskonflikten» (H-A-B). Hovudproblemstillinga er i kva grad den rette eigaren (H) kan tapa eigedomsretten sin til ervervaren (B) ved at B får betre rett enn sin eigen heimelsmann - avhendaren (A).

Nytt fra Høyesterett
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon