Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Passiv søksmålskompetanse i saker om andres offentligrettslige rettigheter eller plikter og i saker om rettsgoder som flere konkurrerer om («trepartsforhold»)

Jens Edvin A. Skoghøy er født i 1955, ble cand. jur. i 1980 og dr. juris i 1990. Han har siden 1998 vært høyesterettsdommer. Tidligere har han blant annet vært privatpraktiserende advokat og professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han har publisert bøker og artikler innenfor både privat og offentlig rett. Mens han var ansatt ved Universitetet i Tromsø, var hovedarbeidsfeltene formuerett, sivilprosess og internasjonal urfolksrett.

Det er etter tvistemålsloven (tvml.) § 54 et vilkår for å kunne anlegge søksmål at saksøkeren har "retslig interesse" i å få dom overfor saksøkte. I dette vilkåret ligger for det første at det må foreligge en r ...
NOK 199,-
Kjøp digital artikkel
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon