Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 157-172)
av Viggo Hagstrøm
(side 173-184)
av Atle Sønsteli Johansen
Sammendrag

De som arbeider med kollektiv arbeidsrett beskjeftiger seg i liten utstrekning med erstatnings og forsikringsrett og vice versa er tariffjuss ofte et ukjent område for erstatningsjurister. Formålet med denne artikkelen er å belyse noen problemstillinger i skjæringsfeltet mellom kollektiv arbeidsrett og alminnelig erstatningsrett. Målsettingen er ikke å gi en fullstendig teoretisk fremstilling av emnet, men å illustrere at det ved personskadeoppgjør kan være nødvendig å ha kjennskap til begge rettsområder. Dette vil bli belyst med utgangspunkt i tariffavtalene på statlig og kommunal sektor som praktisk sett er de viktigste vurdert ut fra antall berørte arbeidstakere og samlet erstatningsbeløp som kommer til utbetaling.

Nytt fra Høyesterett
Fra perioden Rt. 2000 s. 1991 - Rt. 2001 s. 85 - Rt. hefte 32 - 2 2000/ 2001
(side 202-204)
av Redaksjonen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon