Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 65-99)
av professor dr. juris Hans Chr. Bugge
«Nytt fra Høyesterett»
(Fra perioden Rt. 1998 s. 1281 til Rt. 1998 s. 1664–Rt. hefte 21–26/1998)
(side 124-128)
Sammendrag

Redaksjonens formål med denne spalten er å informere om nye avgjørelser fra Høyesterett som er pensumrelevante. På denne måten ønsker vi å motivere til nærmere selvstendige studier av rettsavgjørelsene.

I hvert hefte av Jussens Venner vil redaksjonen ta for seg de avgjørelsene som er publisert i Norsk Retstidende siden forrige hefte av Jussens Venner kom ut. Utvalget begrenser seg til avgjørelser som antas å være pensumrelevante. Strafferettslige og prosessrettslige avgjørelser vil imidlertid ikke bli referert. Redaksjonen vil presisere at henvisninger til det vi vurderer som pensumrelevante avgjørelser ikke nødvendigvis er uttømmende

Redaksjonen vil understreke at referatene i denne spalten ikke må brukes til erstatning for Norsk Retstidende. Henvisningene vil være problemorienterte, og ikke fullstendige referater. Skulle leseren komme over en henvisning som virker interessant, må man derfor selv gå til kilden: Norsk Retstidende. De siste hefter av Norsk Retstidende er tilgjengelige på fakultetsbiblioteket både i Oslo, Bergen og Tromsø. Tidligere årganger av Norsk Retstidende er også å finne på en del lesesaler.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon